Plan lekcji

Wielozawodowa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Klasa Wielozawodowa 3 letnia na podbudowie gimnazjum.


Jeśli przede wszystkim chcesz zdobyć umiejętności i uprawnienia zawodowe wybierz jeden z kierunków oferowanych w profilu wielozawodowym.


w systemie 3-letniego okresu kształcenia:
• Murarz,
• mechanik pojazdów samochodowych,
• blacharz samochodowy,
• elektromechanik,
• monter elektronik,
• operator obrabiarek skrawających,
• cukiernik,
• piekarz,
• rzeźnik – wędliniarz,
• fryzjer
technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zdobywa kwalifikacje do:

- wykonywania typowych rodzajów robót wykończeniowych
- organizowania stanowiska pracy do wykonywanych robót wykończeniowych
- planowania, organizowania i wykonywania pomocniczych robót murarskich
- wykonywania pomocniczych czynności zawodowych ogólnobudowlanych (w tym remontowych, rozbiórkowych i naprawczych)
- wykonywania przedmiar i obmiar robót
- wykonywania pomiarów inwentaryzacyjnych
- kładzenia tynków zwykłych i cienkowarstwowych (zastosowanie nowoczesnych materiałów i technik)
- wykonywania okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli,
- wykonywania podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli
- tapicerowanie
- szklenie stolarki okiennej i drzwiowej
- wykonywanie robót malarskich metodami tradycyjnymi i przy wykorzystaniu najnowszych technologii
- zorganizowania własnego zakładu pracy


Absolwenci szkoły mogą znaleźć zatrudnienie w przedsiębiorstwach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe lub prowadzić własną firmę wykonującą roboty wykończeniowe.
Zdobyte kwalifikacje w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie mogą być podwyższane poprzez kontynuację nauki w szkole średniej.

w systemie 2-letniego okresu kształcenia:
• sprzedawca,
• kucharz małej gastronomii

Po ukończeniu ZSZ możesz kontynuować naukę w 2-letnim Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym nie opuszczając murów naszej szkoły.

1. Atrakcyjne zawody poszukiwane na rynku pracy.
2. Praktyki płatne wliczające się do stażu pracy.
3. Kursy zawodowe organizowane przez ośrodki dokształcania zawodowego.

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan