Plan lekcji

Tapicer

ZAWÓD TAPICER

 

 

Zawód tapicer ze względu na charakter pracy i specjalizację może pracować w różnych warunkach. Tapicer rzemieślnik będzie pracował w stosunkowo niewielkim warsztacie, w pojeździe samochodowym lub bezpośrednio w domu klienta, bardzo rzadko na wolnym powietrzu. Ten sam fachowiec zatrudniony w dużych zakładach meblarskich będzie pracował w zupełnie innych warunkach - w znacznych rozmiarów halach produkcyjnych, gdzie może występować uciążliwy hałas. Jeszcze w innych warunkach będzie pracował tapicer dekorator.
Tapicer wykonuje części tapicerowane mebli lub kompletów mebli na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części środków transportowych oraz według projektu, wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.
Przykładowe zadania zawodowe tapicera to:

  • dobieranie tkanin oraz materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego,
  • dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich,
  • ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi,
  • wykonywanie podłoża ( sztywnego, półsztywnego, elastycznego ) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym,
  • tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych,
  • tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych,
  • wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią,
  • wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich,
  • wykonywanie drobnych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach.

Absolwenci ZSZ po zdaniu egzaminów zawodowych otrzymują Dyplom EUROPASS  - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w języku polskim i języku angielskim

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan