Plan lekcji

Monter zabudowy i robót wykończeniowych

Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie (symbol cyfrowy 712905)

 

 

Opis zawodu
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie może realizować zadania zawodowe związane z: – wykańczaniem robót murarskich (budowanie ścianek działowych, wykonywanie obudowy, osadzanie drobnych elementów prefabrykowanych), – kładzeniem tynków zwykłych i cienkowarstwowych, – wykonywaniem okładzin ściennych z płytek ceramicznych, desek, płyt i paneli, – wykonywaniem podłóg z tworzyw sztucznych, płytek ceramicznych, deszczułek podłogowych, płyt mozaikowych i paneli, – malowaniem techniką emulsyjną, klejową i olejną. Technolog robót wykończeniowych pracuje w pomieszczeniach zamkniętych, może także pracować na wysokości. Pracę wykonuje samodzielnie lub w małym zespole (dwu-, trzyosobowym). Technologa robot wykończeniowych w budownictwie winna charakteryzować odpowiedzialność i zdyscyplinowanie, a także dokładność przy wykonywaniu zadania, co jest podstawą jakości i trwałości wykonanej pracy. Powinno go cechować wyczucie proporcji, piękna i estetyki, co ma wpływ na efekt końcowy jego pracy. Technolog robót wykończeniowych może być zatrudniony w: firmach budowlanych oraz remontowych wykonujących roboty wykończeniowe, własnej firmie wykonującej roboty wykończeniowe. W zawodzie technologa robót wykończeniowych w budownictwie można wyróżnić grupy stanowisk związanych z : – wykonywaniem wykończeniowych robót murarskich, – wykonywaniem tynków, – wykonywaniem okładzin ściennych, – wykonywaniem podłóg, – malowaniem, remontami i konserwacją pomieszczeń.
Zadania zawodowe
•    Określanie właściwości materiałów do robót wykończeniowych w celu ich właściwego zastosowania, transportowania i składowania.
•    Przygotowywanie materiałów do robót wykończeniowych.
•    Organizowanie stanowiska pracy do wykonywania robót wykończeniowych.
•    Wykonywanie robót malarskich.
•    Wykonywanie wykończeniowych robót murarskich.
•    Wykonywanie robót tynkarskich.
•    Wykonywanie robót okładzinowych.
•    Wykonywanie dociepleń budynków.
•    Wykonywanie robót podłogowych.
•    Wykonywanie kalkulacji, kosztorysów robót, rozliczeń robocizny, materiałów sprzętu i maszyn.
•    Ocenianie jakości i poprawności wykonanej pracy.
Kwalifikacje zawodowe
•    Przygotowywanie stanowisk pracy do robót wykończeniowych.
•    Wykonywanie wewnętrznych budowlanych robót wykończeniowych.
•    Wykonywanie napraw i konserwacji elementów wykończeniowych. Wykonywanie odbioru i kosztorysowanie robót wykończeniowych.

Absolwenci ZSZ po zdaniu egzaminów zawodowych otrzymują Dyplom EUROPASS - dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w języku polskim i języku angielskim.

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan