Plan lekcji

Technik ekonomista

Myślenie, że możesz zarabiać tylko kiedy pracujesz jest jak myślenie,
że możesz słuchać muzyki, tylko wtedy, gdy ktoś ją wykonuje na żywo.

Technik ekonomista

Jeżeli interesuje Cię ekonomia i fascynują służby mundurowe zachęcamy cię do nauki w zawodzie technik ekonomista - innowacja Podstawy działalności służby celnej

 

SPECYFIKACJA REKRUTACJI 
Przedmioty punktowane: j. polski, geografia, informatyka, j. angielski lub j. niemiecki.

 

 

TECHNIK EKONOMISTA 
Technik ekonomista -to zawód wciąż cieszący się ogromnym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Ekonomista to osoba przygotowana do życia w XXI wieku ponieważ zna zasady funkcjonowania gospodarki i podmiotów rynkowych, a to umożliwia podejmowanie decyzji i działań o charakterze racjonalnym i efektywnym.

Ukończenie Technikum Ekonomicznego może być również przepustką do kariery naukowej, ponieważ ekonomia, to jedna z najważniejszych współczesnych nauk.

Ekonomiści rozumieją złożone związki przyczyn i skutków, tłumaczą, jak działa świat - nie tylko finansowy, a ekonomia, to nie tylko matematyka, ale szeroki wachlarz zagadnień, takich jak: wykorzystanie zasobów, analiza rynku,  potrzeby ludzkie,  sposoby podejmowania decyzji.

Ekonomia jest ważna. Ekonomia jest ciekawa. Ekonomia jest niezbędna w życiu każdego człowieka.

  • posługiwać się pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
  • zastosować zasady rachunku ekonomicznego,
  • sporządzać różne pisma, dokumenty finansowo-księgowe i sprawozdania finansowe,
  • obsługiwać współczesne urządzenia techniki biurowej,
  • wykonywać rozliczenia „wewnętrzne” i „zewnętrzne” wynikające z prowadzonej działalności sporządzać plany działalności gospodarczej,
  • opracować schemat struktury organizacyjnej podmiotu gospodarczego,
  • obliczać i interpretować wskaźniki analizy ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa,
  • stosować zasady rachunkowości w różnego typu jednostkach i instytucjach z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej, sprawozdań finansowych i ich analizy,
  • obsługiwać specjalistyczne programy komputerowe w zakresie obsługi programów kancelaryjnych, programów kadrowo – płacowych, magazynowo – zaopatrzeniowych, obsługi komputerowej księgi przychodów i rozchodów, obsługi systemu finansowo – księgowego i innych systemów ekonomiczno – finansowych między innymi:: Rewizor GT, Gratyfikant GT, Rachmistrz GT, Subiekt GT

 

Absolwenci mogą być zatrudnieni przede wszystkim w komórkach finansowo-księgowych wszystkich podmiotów gospodarczych, a także w bankach oraz jednostkach i zakładach budżetowych.

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan