Plan lekcji

Rekrutacja młodzieży z Ukrainy

Rekrutacja młodzieży z Ukrainy

Oferta skierowana do młodzieży absolwentów 9, 10 lub 11 klasy

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku

ogłasza nabór na rok szkolny 2017/2018 do następujących typów szkół:

DO 4-LETNIEGO TECHNIKUM KSZTAŁCĄCEGO W ZAWODACH:
•    URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ
•    ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH - Aranżacja stołu i dekoracja potraw
•    HOTELARSTWA - Innowacja pedagogiczna „Tourism Menager”
•    EKONOMICZNE - Podstawy działalności służby celnej – klasa mundurowa
•    INFORMATYCZNE - Reklama w Internecie
•    ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU - Kompozycje roślinne we wnętrzach i ogrodach

DO 4-LETNIEGO LICEUM PLASTYCZNEGO:
•    Specjalność artystyczna: techniki graficzne, dekoracja wnętrz

DO 3-LETNIEJ SZKOŁY BRANŻOWEJ I STOPNIA KSZTAŁCĄCEJ W ZAWODACH:
•    MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH  W BUDOWNICTWIE

WYMAGANE DOKUMENTY DLA MŁODZIEŻY Z UKRAINY

1. Kwestionariusz osobowy (formularz w formie dokumentu word).
2. Karta zdrowia.
3. Zaświadczenie o ukończeniu szkoły drugiego stopnia i zdanych egzaminach.
4. 2 zdjęcia.
5. Wyjazdowy dokument dziecka z aktualną wizą długoterminową.
6. Zaświadczenie potwierdzające znajomość języka polskiego w mowie i piśmie wydane przez polskie sobotnio-niedzielną szkoły.

Uwaga!   Wszystkie   dokumenty   muszą   być   przetłumaczone   na   język   polski   przez    tłumacza przysięgłego.

Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku
Al. Jana Pawła II 18 a
38-600 Lesko
tel. (48) 13 469 66 73
email:zst.lesko@op.pl
www.zstia.lesko.pl


Wszelkie zapytania prosimy kierować w języku polskim.
Termin ostateczny rekrutacji to 1 lipca 2017 r.

 

Uczeń pokrywa TYLKO koszty wyżywienia ok.  80 dolarów miesięcznie (jest to jedyny koszt związany z nauczaniem w Polsce).

Informacje na stronie zstia.lesko.pl w zakładce REKRUTACJA 2017 dokumenty i terminy przeznaczone dla młodzieży z Ukrainy Więcej informacji na temat wybranego kierunku znajdziesz w naszym folderze reklamowym.
GIMNAZJALISTO!
NASZA SZKOŁA KLUCZEM DO TWOJEJ PRZYSZŁOŚCI

 

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan