Plan lekcji

Rekrutacja 2017/2018 do Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia

GIMNAZJALISTO!!!

Starostwo Powiatowe w Lesku kolejny raz przystąpi do elektronicznej rekrutacji z firmą VULCAN. Więcej informacji wkrótce. Logownie na stronie:  25 kwietnia – 31 maja 2016 r. możesz się zarejestrować w systemie KSEON Optivum - system wspierający rekrutację do szkół ponadgimnazjalnych https://podkarpacie.edu.com.pl .

Uwaga uczniowie z gimnazjów nie uczestniczących w rekrutacji elektronicznej !!!
Uczniowie z gimnazjów nie uczestniczących w w elektronicznym systemie rekrutacji mogą pobrać formularz zgłoszeniowy

WYPEŁNIAJĄC PODANIE O PRZYJĘCIE DO SZKOŁY NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE:

  • Można kandydować do trzech szkół
  • Wypełnione podanie należy złożyć w szkole, która na liście wyborów znalazła się jako pierwsza. Dane zostaną wpisane do systemu komputerowego z uwzględnieniem wszystkich wskazanych szkół.
  • Bardzo ważne jest odpowiednie uszeregowanie swoich wyborów. Kolejność wpisywania poszczególnych szkół do tabeli jest bardzo ważna. Na pierwszym miejscu musi znaleźć się ta szkoła, o której uczeń najbardziej marzy. Komputer szukając dla kandydata miejsca w klasie będzie rozpatrywał kolejne propozycje według wskazanej przez ucznia kolejności, tak długo, aż znajdzie miejsce w którejś z nich. Wtedy uczeń zostanie automatycznie wpisany na listę przyjętych do tej szkoły.


TERMINARZ NABORU NA ROK SZKOLNY 2016/2017

25 kwietnia – 28 czerwca 2016 r. Składanie podań do wybranych typów szkół.

24 czerwca – 28 czerwca 2016  r., do godz. 15.00 Przyjmowanie oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia  o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego otrzymanych z OKE oraz innych wymaganych przez szkoły dokumentów i zaświadczeń uwzględnionych w regulaminie..

15 lipca 2016 r. do godz. 10.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy kandydatów do szkoły na podstawie wyników rekrutacji.

15 lipca - 25 lipca 2016 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum oraz oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

15 lipca  - 19 lipca 2016 r. Wydawanie skierowań na badania lekarskie w danym zawodzie

26  lipca 2016 r., do godz. 14.00 Ogłoszenie przez dyrektora listy przyjętych do szkoły.

27  lipca - 24 sierpnia  2016 r. Prowadzenie dodatkowej rekrutacji uzupełniającej w przypadku posiadania wolnych miejsc.

W załączeniu:

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty i inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan