Plan lekcji

Wzory dokumentów dla nauczycieli

Wykaz sprawozdań z realizowanych zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ZSTiA w Lesku w roku szkolnym 2017/18 (końcoworocznych) zgodnych z zarządzeniem Dyrektora ZSTiA w Lesku

 

  • Sprawozdanie z działalności, komisji przedmiotowych, zespołów roboczych, kół zainteresowań itp.
  • Sprawozdanie z działalności biblioteki szkolnej i pedagogów szkolnych.
  • Wnioski do pracy na I semestr roku szkolnego 2017/18

 

 

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan