Plan lekcji

konkursy

1. III Ogólnopolskie Biennale Plakatu Szkół Plastycznych. ,,Pomiędzy”

wrzesień 2015 r. - październik 2016 r.

Zespół Szkół Plastycznych

81 – 522 Gdynia - Orłowo

ul. Orłowska 39

tel. (58) 624-82-13

sekretariat@zsplast.gdynia.pl

 

2. Ogólnopolski Konkurs Plastyczny ,, Pudełko zwane wyobraźnią – Julia Hartwig”.

5 – 27 listopada 2016 r.

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych

25 – 314 Kielce

ul. Radiowa 3

tel. (41) 344-90-65

plastykkielce@onet.eu

 

3. V Międzynarodowy Konkurs Plastyczny:

Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliśmy...”

25 listopada 2016

Adresaci: uczniowie szkół plastycznych z polski i zagranicy

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

09 402 Płock

ul. Sienkiewicza 26

www.szkolylogos.edu.pl


4. Międzynarodowy Konkurs Międzykulturowe Poszukiwania

w Sztuce „Terroryzm –nie”

luty –marzec 2017

Adresaci: młodzież wszystkich typów szkół plastycznych stopnia średniego

Zespół Państwowych Szkół Plastycznych im. T. Makowskiego w Łodzi

91 –012 Łódź,

ul. Gandhiego 14

www.plastyklodz.pl


5. X Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Portret Rodzinny. Rodzina na drogach współczesnego świata”

marzec –kwiecień 2017

Adresaci: młodzież w wieku od 15 do 20 lat

Stowarzyszenie Lubelski Plastyk

20 –612 Lublin,

ul. Muzyczna 10A

www.liceumplastyczne.lublin.pl


6. V Międzynarodowe Biennale Fotografii Szkół Plastycznych „Widzieć więcej”

czerwiec–październik 2017

Adresaci: uczniowie szkół plastycznych z Polski i zagranicy

Zespół Szkół Plastycznych w Gdyni 81–522 Gdynia

ul. Orłowska 39

www.zsplast.gdynia.pl


7. VI Międzynarodowy Konkurs Plastyczny

„Pamiętajcie o ogrodach. Przecież stamtąd przyszliśmy...”

24 listopada 2017

Adresaci: uczniowie polskich szkół plastycznych oraz z Republiki Czeskiej, Republiki

Litewskiej, Republiki Słowackiej, Węgier i Ukrainy.

I Prywatne Liceum Plastyczne w Płocku

09 –402 Płock

ul. Sienkiewicza 26

www.szkolylogos.edu.p

 

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan