Plan lekcji

Kalendarz roku szkolnego LP 2016/2017

1. Rozpoczęcie roku szkolnego: 1 września 2016 r.

2. Jesienny plener rysunkowo-malarski 16 września 2016 r.

3. Spotkanie z rodzicami wszystkich klas oraz wybory rad klasowych oraz rady rodziców 21 września 2016 r.

4. Złożenie deklaracji maturalnych 30 września 2016 r.

5. Święto Edukacji Narodowej 13 października 2016 r.

6. Święto Niepodległości 11 listopada 2016 r.

7. Zebranie rodziców 16 listopada 2016 r.

8. Śródroczna konferencja klasyfikacyjna 21 grudnia 2016 r.

9. Zimowa przerwa świąteczna: 23 – 31 grudnia 2016 r.

10. Ferie zimowe:

16 – 29 stycznia 2017 r.
województwa:  lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie

23 stycznia – 5 lutego 2017 r.
województwa:  podlaskie, warmińsko-mazurskie

30 stycznia – 12 lutego 2017 r.
województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie,  wielkopolskie

13 – 26 lutego 2017 r.
województwa:  dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

11. Studniówka 4 lutego 2017 r.

12. Spotkanie z rodzicami klas maturalnych 15 marca 2017 r.

13. Końcoworoczna konferencja klasy IV LP 11 kwietnia 2017.r

14. Zakończenie zajęć dydaktycznych dla klasy IV LP 12 kwietnia 2017 r.

13. Wiosenna przerwa świąteczna: 13 – 18 kwietnia 2017 r.

14. Egzamin dyplomowy 26 kwietnia 2017 r.

15. Uroczyste rozdanie dyplomów oraz świadect ukończenia szkoły klasy IV 28 kwietnia 2017 r.

17. Część ustna i część pisemna egzaminu maturalnego

– część ustna: od 4 do 26 maja 2017 r.
– część pisemna: od 4 do 24 maja 2017 r.

18. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 23 czerwca 2017 r.

19. Wakacje: 24 czerwca 31 sierpnia 2017 r.

 

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan