Plan lekcji

Historia Liceum Plastycznego

Historia Liceum Plastycznego w Lesku

Niepubliczne Liceum Plastyczne TALENS w Lesku powstało w 2006 roku z inicjatywy
dr Adama Pałackiego Dyrektora Generalnego Firmy TALENS – POLSKA,
zajmującej się produkcją materiałów plastycznych dla artystów malarzy, zacnego sponsora wspierającego rodzimą kulturę podkarpacką.

Powołanie Liceum stworzyło możliwość uzdolnionej młodzieży naszego regionu
do rozwoju swojego talentu bez konieczności kosztownych wyjazdów
do ośrodków wielkomiejskich. Niepubliczne Liceum Plastyczne rozpoczęło swoją działalność
od 01 września 2006 r. Było placówką oświatową o uprawnieniach szkoły publicznej
w której uczniowie nie ponosili kosztów związanych z kształceniem. Organem prowadzącym Liceum była Fundacja Malarstwa Polskiego.

W 2006 roku wprowadzono specjalność techniki graficzne, która cieszyła się zainteresowaniem wśród uczniów i dawała możliwość kształcenia przy wspomaganiu technik informatycznych jak również przy wykorzystaniu oprogramowania w zakresie: cyfrowej obróbki zdjęć, animacji filmowej, nagrywania filmów według wcześniej napisanego scenariusza, udźwiękowienia i cyfrowej edycji filmu.

Bardzo dobre efekty pracy dydaktycznej szkoła osiągała dzięki zindywidualizowanemu systemowi dostosowanemu do uzdolnień i zainteresowań uczniów, którego podstawą
było rozwijanie umiejętności twórczych oraz rozbudzanie wrażliwości artystycznej uczniów.
W trakcie nauki realizowane były seminaria z wykładowcami uczelni artystycznych
np. seminarium prof. Stanisława Bartucha z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,
udział w warsztatach rysunkowych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu prowadzonych przez prof. Wojciecha Lupę oraz autorskim programom nauczania przedmiotów artystycznych opracowanym przez nauczycieli szkoły przy wsparciu merytorycznym pracowników naukowych Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu m.in. prof. Kazimierza Rocheckiego. W szkole z powodzeniem realizowany był autorski program „pozaszkolnych form edukacji artystycznej uczniów”
w ramach którego uczniowie brali udział w seminariach w ramach Forum Malarstwa Polskiego, uczestniczyli w wystawach, wernisażach malarstwa, rysunku, fotografii, spektaklach teatralnych filmowych oraz sami uczestniczyli w konkursach i plenerach.

Na stanowisko pierwszego dyrektora szkoły powołany został przez Fundację Malarstwa Polskiego mgr Tadeusz Kenar.

Zajęcia dydaktyczne z przedmiotów ogólnokształcących prowadziło 15 nauczycieli, natomiast przedmiotów artystycznych uczy 7 nauczycieli

W trakcie kolejnych lat funkcjonowania Liceum Plastycznego pożegnano dwóch nauczycieli śp. Grzegorza Grzebieniowskiego i śp. Krzysztofa Woźniaka, którzy na zawsze wpisali się w karty pamięci uczniów i nauczycieli.

1 września 2012 roku organem prowadzącym Liceum Plastyczne zostało Starostwo Powiatowe w Lesku, a szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych.

 


Nauczyciele zatrudnieni
w Niepublicznym Liceum Plastycznym TALENS w Lesku
w latach 2006 – 2011


Bałut Beata - Historia sztuki      
Bartosik - Andruch Alina - Chemia      
Benewiat Robert - Geografia      
Błaszczyk Adam - PO      
Błaszczyk Alicja - Język Polski      
Brajewski Grzegorz - Podstawy przedsiębiorczości      
Brodzicka Anna - Chemia      
Dembiczak Renata - Język angielski      
Goździecka Teresa - Historia sztuki      
+ Grzebieniowski Grzegorz - Rysunek i malarstwo      
Kaczanowicz Elżbieta - Matematyka      
Kenar Barbara - Język polski      
Kordyaczny Waldemar - Specjalność artystyczna      
Krawiec Maria - Technologia informacyjna      
ks. Paweł Bar - Religia      
ks. Podolak Tomasz - Religia      
ks. Pruchnicki Dariusz - Religia      
ks. Przeszłowski Piotr - Religia      
Lelek Stanisław - Matematyka      
Łusik Alicja - Historia sztuki      
Matuszewski Tomasz - Biologia      
Michalska - Konik Marta - Wychowanie fizyczne      
Myszkal Anna - Rysunek i malarstwo      
Rajchel Waldemar - Technologia informacyjna      
Smolik Barbara - Historia      
Stereńczak Piotr - Fizyka      
Strzecha Janusz - Podstawy fotografii i filmu      
Szczepański Jakub - Podstawy projektowania - kompozycja      
Trafalski Sebastian - Rysunek i malarstwo      
Usyk Zofia - Język niemiecki      
Wilińska Małgorzata - Język niemiecki      
Wojnarowska Dorota - Biologia      
Wojtas - Bibow Andżelika - Geografia      
Wojtowicz Jerzy - Rysunek i malarstwo      
+ Woźniak Krzysztof - Rzeźba      
Zamołojko Zbigniew - Rysunek i malarstwo      
Żak Lucyna Podstawy fotografii i filmu

Żuchowska - Szyca Beata - Język niemiecki 

projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan