Plan lekcji

Przetargi

Dot.:
Nazwa zadania:
Data publikacji: 2017-04-15
Termin składania ofert: 2017-04-15 00:00:00

Szczegóły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU OFERT szkolenie dla nauczycieli - program OZE

Dot.: postępowanie o zamówieniu publicznym
Nazwa zadania: organizacja szkolenia Rady Pedagogicznej oraz opracowanie materiałów zajęciowych dla nowego kierunku nauczania w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej w ramach projektu pt.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
Data publikacji: 2014-10-10
Termin składania ofert: 2014-10-10 00:00:00

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, 38-600 Lesko, ul. Jana Pawła II 18a, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: organizacja szkolenia Rady Pedagogicznej oraz opracowanie materiałów zajęciowych dla nowego kierunku nauczania w zawodzie: Technik urządzeń i systemów energii odnawialnej w ramach projektu pt.: „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2.

Szczegóły

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego: „Organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży i Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych”

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nazwa zadania: „Organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży i Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych”
Data publikacji: 2014-10-10
Termin składania ofert: 2014-10-07 12:00:00

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: „Organizacja kursów i szkoleń dla młodzieży i Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych i Artystycznych” Działając na podstawie art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759) Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Szczegóły

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY/ODRZUCENIU OFERT

Dot.: zamówień publicznych
Nazwa zadania: Organizacja kursów zawodowych dla uczniów ZSTiA w Lesku w ramach projektu pt.: „Podkarpacie stawia na zawodowców”
Data publikacji: 2014-09-04
Termin składania ofert: 2014-09-24 00:00:00

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, 38-600 Lesko, Al. Jana Pawła II 18a, informuje o wyniku postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: ,,Organizacja kursów zawodowych dla uczniów ZSTiA w Lesku w ramach projektu pt.: „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.2

Szczegóły

Zaproszenie do składania ofert na Adaptację pomieszczeń w ramach powstania pracowni OZE

Dot.:
Nazwa zadania: OGŁOSZENIE na składanie ofert
Data publikacji: 2014-09-01
Termin składania ofert: 2014-09-11 15:30:00

Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych i Artystycznych w Lesku, zaprasza do składania ofert na:
Adaptację pomieszczeń w ramach powstania pracowni OZE w ZSTiA w Lesku

opis przedmiotu zamówienia
Zamawiający    nie  dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający    nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na stronie internetowej: www.zstia.lesko.pl. oraz tablicy ogłoszeń. Na wniosek  zainteresowanych przetargiem przesyłamy specyfikację emailem. Specyfikację można odebrać również osobiście w siedzibie zamawiającego:

Szczegóły
projekt i wykonanie - agencja reklamowa Aplan